WhatsApp buurtpreventie

Eigendommen moeten worden gerespecteerd. Geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en gemeente. Inwoners mogen rekenen op een actieve gemeente, die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.
 
Eigen verantwoordelijkheid betekent dat we initiatieven zoals WhatsApp buurtpreventie stimuleren en ondersteunen door bijvoorbeeld borden te plaatsen in de wijken en inwoners hierover te informeren.

Site Footer