Ondernemerschap en werk

Wij willen dat in Opmeer bedrijven de deuren blijven openen en daarbij de zekerheid hebben dat Opmeer een aantrekkelijke gemeente blijft om te investeren en te werken. Wij willen met maatwerk omgaan met onze industrieterreinen. Er worden geen beperkingen gesteld aan openings- en sluitingstijden voor winkels.
 

Een goed vestigingsklimaat vereist aandacht voor de infrastructuur. In Opmeer dient aandacht te zijn voor een veilige en breedbandige, digitale infrastructuur. Voor het bedrijfsleven, scholen, overheid en inwoners binnen onze gemeente. Dat deze infrastructuur er komt en dat deze blijft gewaarborgd. Opmeer wil voorop lopen als het gaat om faciliteiten, veiligheid en regelgeving.Procedures mogen niet meer eindeloos duren, regelgeving moet voorspelbaar, betaalbaar en transparant zijn. Door de vergunningverlening zo simpel mogelijk te houden, duren procedures ook niet onnodig lang.

Het Opmeerse welvaartsgevoel is te danken aan de vele en succesvolle, midden- en kleinbedrijven, familiebedrijven en start-ups in onze gemeente. Door het afschaffen of vervangen door algemene regels van vergunningen kunnen we toe met minder regels. Door de geldigheidsduur van vergunningen te verlengen en de behandeltijd door de gemeente te verkorten scheppen we een beter ondernemersklimaat.

Wij willen dat oudere werkzoekenden meer kansen hebben om aan de slag te komen. Wanneer je na jarenlange inzet werkloos raakt, verdien je het om zo snel mogelijk weer werk te vinden. Daarom willen we dat oudere werkzoekenden langer de tijd krijgen om met gedeeltelijk behoud van hun uitkering aan de slag te gaan als zelfstandige.

Generiek aanvullend inkomensbeleid vanuit gemeenten is vaak goed bedoeld, maar houdt mensen ook onnodig vast in een bijstandsuitkering. Dit betekent namelijk te vaak dat een opstap naar betaald werk leidt tot een terugval in inkomen, omdat die aanvullende uitkeringen dan komen te vervallen. Het aanvullende inkomensbeleid vanuit gemeenten moet dus worden beperkt, zodat het echt gaat lonen als je gaat werken.

Fraude met uitkeringen pakken we aan. Want uitkeringen zijn voor mensen bij wie het tegenzit en die het echt nodig hebben. Onze sociale voorzieningen worden door ons allemaal betaald. Misbruik van uitkeringen, zoals bijstandsfraude, is dan ook simpelweg diefstal. Daarom willen wij dat de uitkering van mensen die frauderen, of niet meewerken om weer aan het werk te komen, voor een aantal maanden komt te vervallen. Ook mensen die fraude met uitkeringen mogelijk maken, moeten financieel worden aangepakt.

Site Footer