Handen uit de mouwen!

Wij Opmeerders hebben op 21 maart aanstaande een belangrijke vraag te beantwoorden. Die vraag is wat voor gemeenschap en wat voor gemeente wij eigenlijk willen zijn. Er gaat ontzettend veel goed in ons prachtige dorp in West-Friesland. De voorbeelden zien we allemaal dagelijks om ons heen. Maar er liggen ook problemen en bedreigingen op de loer. Daarom staan we voor een keuze. En niet zomaar een keuze. We staan voor een keuze hoe we met die problemen en bedreigingen omgaan. Zonder in te leveren aan onze manier van leven. Zonder op te geven wie we zijn. We moeten dus kiezen in wat voor soort gemeente we willen leven. En wat voor soort Opmeerders wij willen zijn.

Lees ons verkiezingsprogramma voor meer informatie over onze standpunten

De geschiedenis vertelt ons dat Opmeer en Spanbroek, als onderdeel van bestuurlijke hervorming in bijna het gehele Westfriese platteland, gezamenlijk ooit als één plaats stadsrechten hebben gekregen. Hensbroek, Noord-Spierdijk, Obdam, Spierdijk, Zandwerven en Zuidermeer hebben allen deel uitgemaakt van deze stede Opmeer en Spanbroek. Bij het ontstaan van de gemeenten in de 19eeuw werd de stede opgeheven en werden Opmeer en Spanbroek afzonderlijke gemeenten. Deze scheiding duurde tot 1959, toen de gemeenten Opmeer en Spanbroek fuseerden tot de gemeente Opmeer. Hoogwoud daarentegen, waartoe ook de plaatsen Aartswoud, Abbekerkeweere, De Weere, Gouwe, Langereis, Paradijs en Harderwijk behoorden, werd op 1 januari 1979 samengevoegd met de gemeente Opmeer. Dit bracht Opmeer in zijn huidige indeling zoals wij allen deze nu kennen.
Bij veel Westfriezen bestaat de overtuiging anders te zijn dan de rest van Nederland. Die overtuiging gaat gepaard met een zeker eergevoel. Westfriezen zijn er trots op Westfries te zijn. Die speciale identiteit, de Westfriese vrijheidszin, de onafhankelijkheid is het Westfriese karakter. We horen bij de gelukkigste mensen van de wereld. We zijn gehecht aan ons huis en voelen ons thuis in onze buurt. We vinden ons werk leuk, al is het soms even slikken als de wekker gaat. Maar het geeft ons mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen. Onze kinderen zitten op een fijne school waar ze veel leren. Als we de politie nodig hebben, staat wijkagent Peter Duineveld voor ons klaar. Als we ziek zijn, worden we behandeld door de beste artsen. We geven om elkaar, helpen elkaar en maken er ook nog wat leuks van. Nee, Opmeer is niet perfect. Maar we mogen ontzettend trots zijn op hetgeen we samen hebben opgebouwd in onze gemeente.
 

Vooruit!

We moeten vooruit blijven kijken. Ons verheugen op een mooie toekomst. En plannen maken, voor ons eigen leven en voor ons eigen dorp. Ons plan is om Opmeer elke dag een stukje beter te maken. Dat doen we door te kijken wat ons verder brengt. Wat we in de toekomst nodig hebben. En door vervolgens zorgvuldig aan verbeteringen te werken. Stap voor stap. In Nederland krijgt iedereen de kans iets van zijn leven te maken. We hebben geen plaats voor onverdraagzaamheid. Wie onze vrije samenleving niet respecteert, hoort hier niet thuis. Dit geldt ook voor Opmeer. In Opmeer doe je je best. Je doet je best om je eigen weg te vinden. Om je eigen leven tot een succes te maken. Wij willen die kansen in de gemeente volop bieden. Op die manier kan iedere Opmeerder het beste uit zichzelf halen en gaat geen enkel talent verloren. Op die manier kan iedereen alle kansen grijpen die de toekomst biedt. Als je de kans krijgt om je talenten te ontwikkelen vind je ook sneller werk dat bij je past. WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Een samenvoeging van de zeven Westfriese gemeenten (Sociale Zaken) en leer-werkbedrijf Op/maat. Zij begeleiden en bemiddelen werkzoekenden naar werk. Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorzien zij (tijdelijk) van levensonderhoud met een uitkering. Werk is echter de rode draad van WerkSaam. Het hebben van werk is ontzettend belangrijk om echt het leven te kunnen leiden dat je wilt. Werk zorgt ervoor dat je voor jezelf en voor je naasten kunt zorgen. Het biedt je de zekerheid van inkomen. Het geeft je de mogelijkheid om te laten zien wat je kunt. En het is vaak nog gezellig ook. Werk moet zekerheid bieden. We vinden bovendien dat je moet worden beloond als je werkt zodat mensen meer geld uit kunnen geven aan de dingen die zij belangrijk of gewoon leuk vinden.

Bouwen 

Zorg, muziekeducatie, bibliotheek, basisscholen. De laatste jaren is er veel hervormd om op al deze terreinen zekerheid te blijven bieden. Nu kunnen we doorbouwen aan het Opmeer waaraan we gehecht zijn. Bouwen aan mooie en veilige buurten, zodat we met plezier kunnen wonen en bouwen aan goede wegen en het behouden van de buurtbus en goed openbaar vervoer, zodat we overal makkelijk heen kunnen.
Doordat we blijven bouwen, kunnen we straks ook echt genieten van de toekomst. Een toekomst die genoeg kansen biedt voor onze kinderen en kleinkinderen, ren toekomst waarin we onze volledige verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid en klimaat én daar ook een goede boterham mee kunnen verdienen en een toekomst waar we vol hoop en nieuwsgierigheid naar uitkijken. We fantaseren over wat er allemaal mogelijk is. En we grijpen de kansen die we zien met beide handen aan. Grote en kleine bedrijven zijn nu al bezig om dingen te maken die ons leven straks leuker maken. Makkelijker. Beter. Dat gaan we niet in de weg zitten. Integendeel: daar maken we de weg voor vrij.
Dit programma is positief en eigenwijs. Ons gewone, alledaagse leven staat centraal, want dat is al bijzonder genoeg. Wij kunnen dat gewone, alledaagse leven leiden dankzij de overtuigingen die wij zo koesteren. Vrijheid. Verantwoordelijkheid. Verdraagzaamheid. Gelijkwaardigheid. Sociale Rechtvaardigheid. Die overtuigingen verdienen zorg, aandacht en bescherming, Opmeer verdient dat ook.
 
Wij zullen daar hard voor werken. Samen met jou en andere optimistische, initiatief nemende en enthousiaste Opmeerders.
 
Handen uit de mouwen met zijn allen, gewoon doen!

Site Footer