Basis onderwijs

De gemeente dient ervoor te zorgen dat onderwijs plaats heeft in deugdelijke, waar
mogelijk nieuwe gebouwen. Sport- en muziekonderwijs dient hierbij ook mogelijk te zijn.

Kinderen op basisscholen in Opmeer en Spanbroek gaan schoolzwemmen vanaf groep 5
en kinderen op basisscholen in Hoogwoud gaan vanaf groep 3 schoolzwemmen. Alle
kinderen moeten kunnen schoolzwemmen vanaf groep 3. Er mag geen onderscheid bestaan
vanwege verkeersonveilige of tijdsafhankelijke situaties tussen de verschillende kernen. Er
dient actief gekeken te worden naar de mogelijkheden om dit gelijkwaardig te maken en alle
kinderen vanaf groep 3 te laten deelnemen aan schoolzwemmen. Dit zal moeten worden
meegenomen in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan en met een provinciaal
onderzoek naar het opwaarderen van de A.C. de Graafweg de N241.

Wij zijn voor verbreding en verdieping van cultuuronderwijs. Het doel om kinderen te
laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke
vaardigheden leren staat hierin centraal. Door samenwerking tussen scholen en culturele
instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten komen leerlingen tijdens
hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.
Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen
en antwoorden te vinden.

De Bibliotheek vervult een belangrijke functie binnen het dorp. Voor de jeugd is het een
goede manier om de toekomst van het onderwijs te ervaren. Zoals Virtual Reality,
programmeren, filmstudio en Digilabs. De bibliotheek kan toegankelijker worden gemaakt
door een geschikte locatie te verkrijgen in het te realiseren Integraal Kind Centrum.

Site Footer