Stempas

Wat u moet weten voordat u gaat stemmen!

Eén keer in de vier jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 21 maart 2018 kunnen ook de inwoners van Opmeer weer hun keuze bepalen en stemmen voor de gemeenteraad.

Of u nu voor het eerst gaat stemmen of al vaker heeft gestemd, is het belangrijk om de juiste documenten mee te nemen. Hieronder een aantal belangrijke zaken om te weten.

Uw Stempas

Als kiezer krijgt u – uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen – op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Bent u niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Iemand machtigen

Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd.  Dit heet een onderhandse volmacht. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft
  • De kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Vervangende stempas

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van de kandidaatstelling woonde een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.elkestemtelt.nl

Site Footer