Investeer in kwalitatief goede zorg

De VVD wil investeren in kwalitatieve goede zorg voor nu én voor de toekomst. De jongeren van nu zijn de ouderen van de toekomst. Ook zij willen goede zorg zodra het nodig is. Het is noodzakelijk om te investeren in goede zorg voor jong en oud.

in 2015 is Opmeer officieel gestart met het overnemen van zorgtaken van de landelijke overheid. Na ruim 3 jaar ervaring kunnen wij de komende periode evalueren wat wel en wat niet goed werkt. De VVD wil daarom ook investeren in datgeen dat wel werkt. Geen geld uitgeven aan wat niet werkt, maar investeren in goede kwalitatieve zorg.

Stem daarom op 21 maart voor goede effectieve zorg. Stem daarom VVD!

 

Site Footer